Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022

4. 7. 2022 Občina Š. 79