Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev

8. 6. 2021 Občina Š. 32