OBRTNO POSLOVNA CONA ŠENTRUPERT: Komunalno opremljanje, izgradnja mostu čez Bistrico in ureditev dostopne ceste - investicija v teku

21. 1. 2021 Občina Š. 826