Javna razprava: Predlog Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na ureditvenem območju »S-78« območje ZPKZ DOB

12.08.2020 Občina Š. 40