Občina Šentrupert

Šentrupert 5, 8232 Šentrupert na Dolenjskem
Tomaž Ramovš
SI43936377
2241153000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0110 0611 0309 102
SI11 77100-7111002
BSLJSI2X
SI56 0110 0010 0021 195

Kontaktni podatki

07 343 46 00
obcina@sentrupert.si
Povezava

Predstavitev

2006
49
25
2853
SURS, 6.6.2017
Povezava