POMEMBNO: Poročilo o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Šentrupert za leto 2018

13.01.2020 Občina Š. 419