Akcija inšpekcijskega nadzora nad ločevanjem komunalnih odpadkov

03.12.2019 Občina Š. 98