Akcija inšpekcijskega nadzora nad ločevanjem komunalnih odpadkov

3. 12. 2019 Občina Š. 167