Čestitka župana ob dnevu reformacije

31.10.2019 Občina Š. 124