Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas - Šentrupert in sočasna gradnja kanalizacije in obnova vodovoda

5. 9. 2019 Občina Š. 282