Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas - Šentrupert in sočasna gradnja kanalizacije in obnova vodovoda

05.09.2019 Občina Š. 249