Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike

23. 8. 2022 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 94
23.08.2022
Objave in pozivi
23.10.2022 do 00:00
040-0001/2022
23.08.2022
Marjana Podlesnik
073434600