Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 Šentrupert - Zaloka od križišča z JP 927655 do peskokopa"

27. 5. 2021 Alja R. (Uradniška delovna mesta) 75