Samozaposleni, družbeniki in kmetje: vlogo za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene za lani oddajte do 15. 1. 2022