Informacija o možnosti uporabe potečenih osebnih izkaznic Republike Slovenije, na območju Republike Slovenije

13. 7. 2021 Občina Š. 186