Za prireditve in shode nad 100 udeležencev uveden pogoj PCT