Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije preklican

16. 6. 2021 Občina Š. 135