Pojasnilo NIJZ glede izdajanja mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev