Verifikacijsko poročilo NLZOH potrdilo ustreznost hitrih testov za samotestiranje