Vlada podaljšuje odloka o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji