Obvestilo o začasnem zaprtju Arhiva Republike Slovenije za obiskovalce