Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil