Na voljo 103 milijoni evrov garancij za najemanje bančnih kreditov