Vlada sporoča in obvešča: 61. redna seja Vlade Republike Slovenije