Izsledki raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)