Delna sprostitev veljavnih ukrepov na področju športa oziroma pri izvajanju športnih programov