Dodatna pojasnila glede Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov