Uspešno zaključeno hitro testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju