Podaljšani ukrepi na področju voznikov in vozil ter veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o kvalifikacijah