Vlada sporoča in obvešča: Vlada sprejela osnutek predloga PKP-ja 7