Izvajanje nadzora nad področjem lovstva, povezanim z ukrepi in omejitvami glede covid-19