Pojasnilo glede kritja dela fiksnih stroškov za gostince