Evropska sredstva za delno subvencioniranje skrajšanja delovnega časa

16. 7. 2020 Občina Š. 223