Javna razgrnitev v postopku priprave DPN-ja daljnovoda Trebnje-Mokronog-Sevnica

12. 6. 2020 Občina Š. 451
Razno
Vstop prost
Občina Šentrupert
Šentrupert
Termini
23.06.2020 ob 19.00