Vlada sporoča in obvešča: 49. dopisna seja Vlade Republike Slovenije