Vlada sporoča in obvešča: 34. dopisna seja Vlade Republike Slovenije