Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

04.05.2020 Občina Š. 204