Odlok o spremembah odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril