Omogočeno vročanje in opravljanje ustnih obravnav tudi v upravnih in drugih javnopravnih postopkih, ki niso nujne