Vlada sporoča in obvešča: 31. dopisna seja Vlade Republike Slovenije