Od torka, 28. aprila 2020, ponovno omogočeno izvajanje porok