Vlada sporoča in obvešča: 27. dopisna seja Vlade Republike Slovenije