Vlada sporoča in obvešča: 13. redna seja Vlade Republike Slovenije