COVID-19: Skrb za interno vodovodno napeljavo v objektih, kjer je prekinjena uporaba pitne vode