Policija sporoča glede omejitve gibanja in podobno