NIJZ: Obvestilo glede prepovedi dotikanja odvrženih odpadkov