Od danes velja Sklep o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine oz. javne kraje v Občini Šentrupert