DOLB vrtec-Dobava toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v vrtcu in podelitev koncesije

Zaključeno
2010
2011