Javno naročilo male vrednosti: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425313 Draga - Ravne - Dole od križišča pri Grmu do križišča za Ravne - Kostanjevica - Nebesa

13. 5. 2022 Alja R. (Uradniška delovna mesta) 54
13.05.2022
Javna naročila
03.06.2022 do 00:00
13.05.2022
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425313 Draga - Ravne - Dole od križišča pri Grmu do križišča za Ravne - Kostanjevica - Nebesa
Povezava