Upravne enote zagotavljajo storitve strankam in prilagajajo načine dela visokemu številu okuženih