Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni