ANKETA: Navade prebivalcev Slovenije v času epidemije COVID-19